محرکی به نام ترس

ترس‌ها و اضطراب‌هایمان آنقدرها هم بد نیستند. اضطراب وقت‌های امتحان‌مان ما را هوشیارتر نگه می‌داشت و به تلاش بیشتر وا می‌داشت. نگران‌مان می‌کرد تا آن را جدی‌تر بگیریم. چه ترس‌ها که به خاطرش حواس‌مان را جمع‌تر نکردیم، مثل رد شدن از خیابان در کودکی‌ و حتی بزرگی‌هایمان. مقداری ترس خوب…