شاید ما میانگین پنج‌ نفری هستیم که بیشتر از همه به آنها فکر می‌کنیم

جیم ران می‌گوید: «شما میانگین پنج نفری هستید که بیشترین وقت‌تان را با آن‌ها می‌گذرانید.» یعنی از نظر سطحِ درآمد، سلامتی، اخلاق و روحیات و غیره از میانگین پنج نفری که بیشترین زمان‌تان را با آنها می‌گذارید فراتر نمی‌روید. ما انسان‌های تاثیرگذار و تاثیرپذیری هستیم، اگر چه دوست داریم بیشتر…

کتاب خواندن نوعی فیلم دیدن است…

یکی از زیباترین تجربیات، داشتن حس مشترک با یک نقل قول است. نقل قولی که چیزِ محوی که در ذهن داری را به وضوح بیان می‌کند و با خودت می‌گویی آره، آره منم می‌فهمم‌اش، اگر چه فقط کمی از آن را حس کرده باشی. امروز این نقل‌ها دربارهٔ کتاب را…