طبیعت عزم آن کرده که ما را با ترس‌هایمان روبرو کند

پارسال این موقع‌ها توی خیابان که راه می‌رفتی، دسته‌دسته پروانه دور سرت می‌چرخیدند، کمی همراهی‌ات می‌کردند و می‌رفتند پیِ بازی و شادی‌ خودشان. امسال اما باد که می‌وزد، ملخ می‌خورد به صورتت. دستت را می‌بری سمت چیزی، از تویش ملخ می‌پرد بیرون. پایت را که توی حیاط می‌گذاری، می‌رود روی…

سرسختی ذهنی یا همان «لطفا کم نیار»

وقتی هدفی تعیین می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم کار جدیدی را انجام بدهیم، تمرینی را شروع کنیم، رژیمی را رعایت کنیم، عادتی را در خودمان ایجاد کنیم و غیره، فقط تا رسیدن به اولین مانع در انجام آن موفق هستیم. یک اُفت انگیزه، گفتگوی درونی منفی، تنبلی، به نتیجه نرسیدن، بازخورد…