اینگونه مقایسه‌ها بیش باد!

از پارسال تدریس را آموزشگاه زبانی که خودم در آن زبان یاد گرفته بودم شروع کردم. آن وقتی که من با آموزشگاه آشنا شدم اسمش طلوع بیان بود اما حالا نامش را به افرا تغییر داده‌اند. تقریبا از شاگردهای خوب کلاس‌مان بودم. البته به گفته خودشان. یکبار وقتی مجبور بودم…