چشم‌ها را باید شُست، زباله‌ها را جور دیگر باید دید …

امروز مستندی* را دیدم دربارهٔ اینکه چگونه از همین بطری‌های شیشه‌ای که دور می‌اندازیم‌شان چه پیشخان‌های زیبایی برای آشپزخانه می‌سازند یا چگونه از یخچال‌های خراب مواد مورد نیاز برای ساخت دست مصنوعی برای کودکان را تهیه می‌کنند، آن هم دست مصنوعی‌ای به قیمت سی دلار که قیمت انواع دیگر آن…