جهان‌های کوچک درونم…

-با آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم تا نیت‌های خوب‌مان را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و آنچه را که نداریم از یکدیگر دریافت کنیم. فکر می‌کنم حتی اگر یک رابطهٔ این چنینی هم داشته باشیم کافی است تا غنی‌مان کند برای کنار آمدن با دیگر روابط. دشوارترین‌اش هم آنجایی است که…

در خیابان‌ در پیِ آواز گنجشکان

چند روزی است که متوجه موجودات کوچک دوست داشتنی و خوش صدایی در اطرافم شده‌ام. همسایهٔ روبرویی‌مان یک درخت بزرگ توی حیاط‌شان دارند که پاتوق گنجشک‌هایی شده که از راه دور و نزدیک به هم می‌رسند و یک چاق سلامتی با هم می‌کنند. صدایشان تا من هم می‌رسد. حتی صدایشان…