زندگی، هنر شُل کردن گره‌ها است

زنده‌تر از آنی هستیم که فقط نفس بکشیم، حرکت کنیم، سیری و گرسنگی را احساس کنیم، خوشحال یا ناراحت شویم، دیگران را خوشحال یا ناراحت کنیم و از اینجور کارها. محرک‌های کوچکتری در وجود ما فعال است که هرازگاهی علائم حیاتی‌ را نه به مغزمان بلکه به اعماق وجودمان می‌فرستند.…