چرا بهتر است زنگ نزنیم؟

داشتم جملات کوتاه انگلیسی می‌خواندم که رسیدم به جملهٔ It is better to wear out than to rust out. سرسرکی معنی‌اش کردم «بهتر است فرسوده شویم تا اینکه زنگ بزنیم.» این را هم قبلا شنیده بودم که انگلیسی‌زبان‌ها به جای اینکه بگویند مثلا سوادش نم کشیده است، می‌گویند سوادش زنگ…