ترازویی برای سنجش آرزوهایمان

تا حالا به حسی که از رفتن روی ترازو دارید دقت کرده‌اید؟ با ناامیدی روی آن می‌روید و فکر می‌کنید از روی لج و لجبازی وزن‌تان را کم یا زیاد نشان می‌دهد یا مانند صحنه‌ای که به افتخار شما ترتیب داده شده است روی آن قدم می‌گذارید؟ در هر وزنی…