داستان تولد یک عصبانیت

عصبانیت یک پندار است؛ از طریق گفتگوها و تصورات درونی‌مان به وجودش می‌آوریم. خودمان را متقاعد می‌کنیم که باید عصبانی باشیم. عصبانیت داستانی است که به خودمان می‌گوییم. به جای عصبانی شدن سعی کنید راه‌حلی برای مشکل به وجود آمده بیابید. اگر نمی‌توانید بیابید، شاید یافتن آن وظیفهٔ شما نیست.…