حسِ «آره، یه بار دیگه هم تونستم»

توی سه چهار ماهی که اینستاگرامم فعال بود احساس می‌کردم روحم رو دارم به زور در یک ظرف شیشه‌ای کوچیک جا میدم. نه فضاش رو دوست داشتم و نه می‌تونستم ازش دل بکنم. جستجوهام و کشف آدم‌ها و پیج‌های جدید و دوست‌داشتنی هم نتونستند راضی‌م کنند، راه‌های جدیدی بهم نشون…