چرا برکت از گفتگوهایمان رفته است؟

چرا اینقدر برکت از گفتگوهایمان رفته است؟ چرا بی‌حوصله به هم گوش می‌کنیم؟ در این چند هفته، چند رفتار خوب در گفتگو دیدم که در این اوضاع حتی جای جشن گرفتن هم دارند. مستمع خوب سرذوق آورد صاحب سخن را. مشتاقانه گوش کنیم. به هر حال که وقت‌مان را می‌گذاریم…