اشکالی ندارد اگر گاهی وقت‌ها وسایل‌مان را جا می‌گذاریم

این چند وقت، چند باری وسایل جا گذاشته‌ام که خوشبختانه به مرحله گم‌شدن نرسیدند. امروز با گم کردن فلش‌ام در بیرون، دیگر جدی به این موضوع فکر کردم. البته باز هم پیدا شد. در همگی موارد جا گذاشتن حواسم پرت بوده است. داستان‌هایش را برای خودم مروری کردم تا در…