چرا وسط راه می‌مانیم؟

امروز بعد از صحبت‌های دوستی جرقه‌ای توی ذهنم خورد درباره اینکه از آنهایی که کار یا تمرینی را وسط راه رها کرده‌اند، دلایل‌شان را بپرسیم. آنها احتمالا موانع بر سرِ راه ما نیز هستند که می‌توانیم از آنها آگاه و برایشان آماده شویم. خودش از خوبان باشگاه و رژیم است.…