مواد موردنیاز برای سحرخیزی

مواد موردنیاز برای سحرخیزی: -زود بخوابیم -مسئولیت صبحانه درست کردن را برعهده بگیریم -ببینید طعم این دو، به مذاق‌تان خوش می‌آید؟ اگر بله، ادامه دهید. اگر نه، به دنبال دستور غذایی دیگری باشید. اگر ساعت شش و نیم صبح سحرخیزی محسوب می‌شود، من امروز سحرخیز بودم. دیشب زود خوابیده بودم…

ناراحت نشوید، تقصیر شما نیست

امروز برای خواندن مطلبی، توئیتر را از مرورگر لپ‌تاپم باز کردم. بعدازظهر که می‌خواستم صفحات اضافی را ببندم، پیام روی صفحه توجهم را جلب کرد:وقتی نت قطع شده بود و فیلترشکن خاموش، صفحه مجدد بارگذاری نشده بود و این پیام روی صفحه آمده بود. خیلی برایم جالب بود که اینقدر…