نوشته‌های یهویی

نوشته‌ای از شاهین کلانتری را می‌خواندم که به سرم زد چندبار در روز سایتم را باز کنم و فقط یک جمله در آن بنویسم. هر چیزی که به ذهنم رسید. هنوز نمی‌دانم قرار است از چه چیزهایی بنویسم. می‌روم تا کشف کنم. ۱- یکی از بزرگترین دستاوردهایم این است که بعدازظهرها…