وقت‌هایی که اولویت همدیگر نیستیم

یک آهنگی بود که می‌گفت «سیاه‌چشمون چرا تو نگات دیگه اون همه وفا نیست»، الان می‌توانیم آن را برای رابطه‌مان با دوستان قدیمی‌مان هم استفاده کنیم. روابط‌مان رنگ باخته و دیگر آن صلح‌وصفای قدیمی در آن نیست. یادم می‌آید صحبت‌هایمان آنقدر ادامه پیدا می‌کرد که راحله چند بار به من…