صدای آدم‌ها از میان نوشته‌هایشان خوش‌تر است

«دیوارهایی که برای محافظت از خودمان در برابر آسیب‌ها بنا می‌کنیم، همان دیوارهایی هستند که نمی‌گذارند به درستی شنیده‌ شویم.» قسمت زیادی از این جمله برایم سنگین و تخصصی است اما معجزهٔ نوشتن را می‌شناسم که کمک می‌کند تا به‌ درستی  شنیده‌ شویم. دیوارها همان احتیاط‌هایی هست که می‌کنیم تا…