لازم است برخورد مناسب‌تر با احساساتم را یاد بگیرم

همین سه شب پیش بود که «وقت‌هایی که اولویت همدیگر نیستیم» را نوشتم و عزایِ دوستی‌های قدیمی‌ام را گرفته بودم. احساساتم غلیظ شده بودند و فاز ناامیدی و تنهایی و احساس خلأ برم داشته بود. امشب داشتیم برنامه یکی از کلاس‌ها را توی واتساپ چک می‌کردیم که راحله پیام داد.…