رشتهٔ کار کجا از دستت رها شد؟

-بگو کجا گمش کردی؟ +یادم نمیاد... -بگو آخرین بار کجا دیدیش؟ +یادم نمیاد... -بگو کجاها رفتی؟ پیش کیا رفتی؟ +یادم نمیاد... این گفتگوی من و من است. وقتی که رشتهٔ کارهایم را گم کرده بودم. مثل بقیه وسایلی که یک‌جایی می‌گذارم‌شان و دیگر فراموش‌شان می‌کنم، رشتهٔ کارم را هم جایی…