سال هزار و سیصد و زهرمار!

انگلیسی‌زبان‌ها از هر اتفاقی کره می‌گیرند. چند روز پیش، می‌خواندم که بعدها وقتی می‌خواهند یک چیز خیلی بد و مذخرف را توصیف کنند، می‌گویند فلان چیز ۲۰۲۰ است. یک سال، تبدیل می‌شود به یک صفت. امروز توی اینستاگرام چشمم به شعری افتاد که «سال هزار و سیصد و زهرمار» داشت.…