آرامش و طمأنینه از که بیاموزیم؟

آرامش و طمأنینه ادیسون وقتی که آزمایشگاهش جلوی چشمانش دود می‌شد، برایم خیلی الهام‌بخش است. او این حرف‌ها را به پسرش می‌زند، پسری که فکر می‌کرد پدرش با شنیدن خبر آتش‌سوزی آزمایشگاهش سکته خواهد کرد: «می‌بینی چقدر زیباست! رنگ‌آمیزی شعله‌ها را می‌بینی؟ حیرت‌آور است! من فکر می‌کنم که آن شعله‌های…