سخنانی در باب دوستی‌ها و روابط

نانسیا مویدی می‌گوید: «هر رابطه‌ای که می‌سازیم به ما کمک می‌کند از خودمان آگاه‌تر شویم. هر چه آگاه‌تر شویم، بی‌قیدوشرط‌تر عشق می‌ورزیم.» آناییز نین، هم می‌گوید: «هر دوست، پرده از جهانی در درون‌مان بر می‌دارد که جز به دست آنها ممکن نیست. این جهان جدید فقط با دیدار آنها متولد…