بگردید پیِ کودک درون‌تان

«کودک درون‌تان را که از چیزهای کوچک به هیجان می‌آید بیابید. کودکی که با فراغتِ تمام زیبایی‌هایی که در میان آنها محصور هستید را حس کند و از آن لذت ببرد.» جمله‌ بالا را امروز در اینستاگرام از نانسیا مویدی خواندم و دو نکته ذهنم را پر کرد. اول اینکه…