دست‌های آشپزها زیباتر است

«چرا اینقدر شلخته پهن می‌کنی؟» این را امروز مادرم بهم گفت وقتی داشتم لباس‌ها را پهن می‌کردم. دستانم هنوز در مرتبانه(!) پهن کردن لباس‌ها، پاک کردن و خورد کردن سبزی ناکوک هستند. با اینکه صدها بار انجام‌شان داده‌ام. فقط در ظرف شستن، درست کردن کیک و اتو کردن لباس دستم…