قوتِ غالبِ این روزهایم…

داشتم در وبلاگ داریوس فروکس، نوشته‌ای را درباره پشت‌گوش‌اندازی می‌خواندم. چند عبارت زیبا و جدید یافتم و خودم را رساندم به دفتر و خودکار تا یادداشت‌شان کنم و در صحبت‌هایم در سر کلاس به کار ببرم. یک آن احساس خوبی پیدا کردم از اینکه دغدغه بهتر کردن چیزی را دارم.…