بی‌تعارف، همه‌مان اهمال کاریم

همه‌مان اهمال کاری می‌کنیم. اگر فردی را دیدید که ادعا می‌کند هیچ وقت کارهایش را به تعویق نمی‌اندازد، احتمالا با یک روبات طرف هستید. چون همه‌مان اهمال کاریم، دلیل نمی‌شود که رفتار خوبی باشد. اهمال کاری یعنی انسان هستیم و کم‌وکاستی‌هایی داریم. و این اشکالی ندارد. اما واقعا اهمال کاری…