هر چی تعبیر خوبه مال تو

«کلمات برخی‌شان دلبرند و برخی‌شان دل‌بُر. دلبرهایشان دل‌هایمان را نزدیک‌تر می‌کنند و دل‌بُرهایشان دل‌هایمان را دورتر.» امروز این جمله از سر کوی ذهنم گذر کرد و من از سرتا پا مشعوف از یافتن دلبر و دل‌بُر شدم. این کلمه‌ها و جمله‌ها چگونه راه‌شان را از میان نهان‌ترین پستوهای ذهن‌مان می‌یابند…