از من به خودت مهربان‌تر باش

هم‌زمان که از دیدن ناراحتی و غصه‌ات ناراحت می‌شوم، به این فکر می‌کنم که پای خودت هم در این انتخاب گیر است. تو را همینجوری برنداشتند بگذارند وسط این ماجرا. نمی‌دانم خام بودی یا پخته، اما این نتیجه انتخاب‌ها و ترجیح‌هایی است که تاکنون داشته‌ای. به ازای حالِ اکنون‌ات، تجربه‌ی…