و اینگونه من سرکار رفتم!

اول از همه بگویم منظورم از کار، شغل نیست که باید تلاش کرد و زحمت کشید و موفق شد، بلکه کار دیگری است که همه‌ی تلاش و ابتکار و خلاقیتش بر عهدهٔ فرد سرکار گذرانده بود و به پاسداشت این تلاش‌ها من فقط باورش کردم. چند روز پیش، چند پیام…