یک راه برای اینکه ارتباط عمیق‌تری برقرار کنید

سر کلاس زبان(آنلاین) یکی از بچه‌ها با تاخیر آمد و بچه دیگری برایش نوشت «سلام چطوری داش ابوالفضل؟» البته زود پیامش را پاک کرد و به انگلیسی برایش نوشت، اما برایم نکته جالبی بود که یک سلام و احوال‌پرسی به زبان مادری‌مان چقدر می‌تواند برایمان عمیق‌ باشد؛ آنقدر که در…