شکست‌هایت را طلا بگیر

ژاپنی‌ها بر این باورند که باید شکست‌‌ها را طلا گرفت و به همین دلیل است که اشیای شکسته‌شان را با موادی که در آن طلا به کار رفته به هم بند می‌زنند تا برجسته‌تر شوند. به این هنر کینتسوگی می‌گویند. فلسفه‌ پشت این هنر این است که ناکامی‌ها، زخم‌ها و…