یادگیری زبان به سبک گوش دادن به سخنرانی نویسندگان پرفروش

یک: یادگیری زبان برای من اینطور بوده که اصلا مکالمه یا متنی را حفظ نکرده‌ام تا در موقعیتش بیان کنم. در کنار کلاس زبان، فقط سخنرانی‌های تد را می‌دیدم و حس می‌کردم اینها چقدر خفن‌اند و درباره چه موضوعات بزرگی صحبت می‌کنند. وای من چقدر نمی‌دانم و چیزی را بلد…