آینده قطعا زیباست

سخنرانی خانم «کاملا هریس» را چندین بار دیدم. هربارش دوست داشتم امیدی که توی حرف‌هایش است را باور کنم. دوست داشتم حرف‌هایش را فارغ از سیاست باور کنم. به نظرم حرف‌هایش امیدوارکننده بود. خصوصا آنجایی که می‌گفت اینجا کشور امکان‌پذیری‌هاست. وَه که چه شکوهی! یک امیدِ واقعی و نه واهی.…