من اینگونه زبان انگلیسی را یاد گرفتم

علی سماوات در کامنتی پرسیده بود: آیا امکانش هست صرفا با دیدن فیلم های خارجی به زبان انگلیسی مسلط شد ؟ روشش به چه صورت هست ؟ باید فیلم ها رو اول با زیرنویس فارسی دید بعد انگلیسی ؟ من تقریبا فیلم های زیر نویس زیاد میبینم اما اصلا زبانم خوب…