حرف‌هایی که قورت می‌دهیم…

این تصویر را دیوید شریگلی کشیده و نوشته: «در ماسه‌ها چسب خواهم ریخت.» تا مگر زمان قدری برایمان بایستد. خلاقیت‌اش میخکوبم کرد. چجوری اینها به ذهن‌های مبارک‌شان می‌رسد؟ دیدم می‌شود جای این ماسه‌ها کلمه گذاشت. و گذاشتم: کلمه‌ها را که جایگزین کردم دیدم معنای تصویر برایم عوض شد. برجسته‌ترین معنایی…