عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

امروز از اول صبح برق قطع بود و دستم از لپ‌تاپ و گوشی کوتاه. قرار بود جایی بروم زنگ زدم آنجا هم نشد و ماند برای فردا. حس کاری جز آهنگ گوش کردن را نداشتم. در سکوت و با خیالی آسوده از جهان(الکی مثلا) نشستم یک دل سیر آهنگ گوش…