لطفاً از تک و تا نیوفت!

این رو امروز در آزادنویسی‌هام برای خودم نوشتم: بیا و بگو از کجا شروع کنم؟ اول از همه یه فهرست از کارهای عقب افتادت تهیه کن. بعدش ببین کدوما ضروری‌تر هستند بعدش براشون یه ددلاین معقول تعیین کن. بعد بشین دونه به دونه انجام‌شون بده. یادت باشه زمان میبرن ولی…