کامبک را به خاطر بسپار، کرونا رفتنی است

امروز در اینستاگرام، کلیپ دختری را دیدم که می‌گفت: «یکی از کارهای بزرگی که در طول قرنطینه انجام می‌دهم این است که از خودم بابت انجام کارهای کوچک قدردانی می‌کنم؛حتی اگر کارهایی به کوچکی بیرون آمدن از تختخواب یا مسواک زدن باشند. هر روز، کاری را بیابید که بابتش به…