از کتابکت

اردیبهشت ۹۸ بود که با کتابکت آشنا شدم. البته هنوز به دنیا نیامده بود ولی داشت آماده می‌شد که به دنیا بیاید. سمانه سنجری، مادرش است. بانوی فوق‌العاده باانرژی و فعالی که حتی توپ هم نمی‌تواند جلویش را بگیرد! عشق کتاب است؛ بعید نیست یواشکی چندتایی‌اش را قورت هم داده باشد.…

جهان، بوم نقاشی من است

با اینکه نظر صددرصد مثبتی نسبت به اینستاگرام ندارم ولی می‌توانم با آن ارتباط برقرار کنم. برایم دریچه‌ٔ جدیدی به سوی آدم‌های جدید، اتفاق‌های جدید و جهان‌های جدید است. از وقتی آدم‌ها را در اینستاگرام دیده‌ام، دیدِ واقعی‌تری نسبت بهشان پیدا کرده‌ام. مثلا اگر قبلا دو بُعدشان را می‌شناختم، توی…