قلب‌های حاصل‌خیز

اگه کسی تونست باعث خوشحالیت بشه، این تواناییش رو بهش بگو. بذار از این قدرتش آگاه بشه و بذر امیدی در دلش جوونه بزنه. قلب‌مون که سبز و حاصلخیز بشه، کلی اتفاقای خوب توش رشد می‌کنه.