شاید کلید نجات ما در دست کارهای ساده‌ای است که زیر پا افتاده‌اند

حرف اول: ما نمی‌توانیم لهجه‌ای صددرصد انگلیسی داشته باشیم. تا جایی که به ما گفته‌اند لهجه آنقدرها هم مهم نیست؛ روان صحبت کردن(نداشتن مکث‌های مکرر)، استفاده از گرامر درست و تلفظ درست کلمه برای برقراری ارتباط کافی و خوب است. حرف دوم: چند روز پیش داشتم با دوستی صحبت می‌کردم…