همیشه دوستی‌های جدید بساز

درک سیورز می‌گوید: «هنگامی که رشد و تغییر می‌کنید، دوستان قدیمی و خانواده‌تان به صورت ناآگاهانه روی همان فردی که قبلا بودید، حساب باز می‌کنند. افرادی را که از تغییرتان استقبال نمی‌کنند و شما را به آن تشویق نمی‌کنند، رها کنید.» از زمانی که جرقه‌ یک تغییر در ذهن‌مان زده…