تلاش کردن باید در خون‌مان باشد

یک کار وقتی انجام می‌شود که تمام تلاش‌مان را برایش کرده باشیم. حالا ممکن است به آن نتیجه‌ای که می‌خواستیم برسیم یا نرسیم. مهم آن احساس رضایت از انجام سهم خودمان است وگرنه کدام بنی‌ بشری تا حالا همه کارهایی را که خواسته انجام داده است؟ معلوم است که فقط…