نوشتن خوب‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است…

یک: این روزها کمی از حالت نرمال‌ فعالیت‌ها و وضعیت روحی‌مان فاصله گرفته‌ایم و استرس و نگرانی ما را به سوی منفی‌نگری و عدم تمرکز و اینها سوق می‌دهد. در فکر الان‌مان هستیم و نمی‌توانیم از آن فراتر برویم. دو: امروز متوجه چیز جالبی شدم. داشتم نقل قول زیر را…