که چی بشه؟

امشب داشتم مستندی درباره آفریقا و کشور ساحل عاج را از تلویزیون می‌دیدم. فکر کنم شبکه سه بود. همیشه شناخت مردمان جدید و فرهنگ‌هایشان را دوست داشتم خصوصا جاهای کمتر شناخته‌شده را. چهره‌شان، موهای فرفری‌شان، چشم‌ها، لبخندها و حجاب‌شان بیشتر از همه توجهم را جلب کردند. من هم دقیق‌تر و…