انیمیشن دست سوسیسی؛ یک کمدی سیاه

عجیب‌ترین اتفاقی که یک روز بعد از بیدار شدن می‌توانیم در آینه ببینیم چیست؟ شاید یک جوش بزرگ و غیرمنتظره در وسط پیشانی‌ یا نوک بینی‌مان. خصوصا اگر آن روز مهمی برایمان باشد. دست به دامن ترفندهایی می‌شویم تا از شرش راحت شویم و اینقدر توی چشم نباشد. کمی حال‌مان…

در خیال روزهای روشن یا توهم؟

دخترک از همه جا بریده بود. شوقی در دلش نمانده بود. برای رهایی به قرص رو آورد. از مدرسه که می‌آمد قرصش را می‌خورد و می‌خوابید. حاجت نطلبیده‌اش را در خواب یافت؛ در رویایش سروکله پسری پیدا شد که او را تا بالای ابرها می‌برد. رنگ زندگی به اوقات بیداری…