یک کلکسیون جالب

پنج خودکار بدون در، دو در بدون خودکار، یک جا نوکی بدون نوک، یک اتودی که فنرش خراب شده است. اینها کلکسیون جدیدم هستند. از پارسال تصمیم گرفته بودم خودکارهایم که تمام شدند را دور نیندازم و یک جا جمع‌شان کنم. البته همه خودکارهایم به این فیض نائل نمی‌شوند؛ چون…

چند ایده برای ترک منطقه آسایش

یک نفر کامنت جالبی در زیر یکی از پست‌های مدیوم که درباره «هیچ چیز در درون منطقه آسایش رشد نمی‌کند» بود، گذاشته بود. گفته بود: «اینطور نیست. وزنم در درون منطقه آسایشم رشد می‌کند.» نویسنده مقاله هم به بهانه همین کامنت، مقاله جدیدی نوشته و می‌گوید برای بیرون رفتن از…

طوفان فکری و فکر طوفانی

  ایده، ‌ایده می‌آورد. این همان کاری است که طوفان فکری انجام می‌دهد؛ فردی فکر و ایده‌اش را مطرح می ‌کند و فرد دیگری ایده‌ی دیگری را و به همین ترتیب. در معرض ایده‌های دیگران قرار گرفتن باعث می ‌شود تا سرو کله ایده خودت هم پیدا شود. این کار…