تو رهایی تا پرواز کنی

تو از همان اول، راز و جادویی را که در درونت بود دیدی این را که تو فقط یک پرنده‌ی آوازخوان نیستی تو آن نغمه را سروده‌ای. تو فقط یک پرنده‌ی رها نیستی تو رهایی تا پرواز کنی. و تو فقط یک پرنده‌ی سرکش نیستی تو مالک آسمانی. پی‌نوشت: نوشته‌ی…

باتفاوت باشیم

از وقتی که یادم می‌آید حرف‌های ساده را که با مثال و مصداق همراه بودند بهتر می‌فهمیدم. جذب نظریه‌ها و قضیه‌های پیچیده نمی‌شدم. در عوض به دنبال راهکارهای عملی و آسان بودم. چیزی که بتوانم آن را انجام دهم و تاثیرش را ببینم و از آن لذت ببرم. به همین…

بگذار باشم …

مردم وقتی موافق چیزی نیستند قضاوتش می‌کنند. آنها موافق زندگی‌ام نیستند؛ نه به این خاطر که نویسنده‌ام بلکه به این خاطر که فکر می‌کنند باید بروم بیرون و شغلی «واقعی» بیابم. «به عنوان یک نویسنده درآمد کافی نداری؛ به اندازه کافی از خانه بیرون نمی‌روی؛ باید بروی بیرون و مردم…