ترجیح می‌دهم…

یک: «ترجیح می‌دهم به جای بحث کردن بنشینم و ادامه‌ی کتابم را بخوانم.» این فاخرترین تصمیم، اراده و اقدام امروز من بود. هیچ انگیزه و دستاورد و اجباری هم در کار نبود. یک خواسته‌ی عمیق بود. سلول‌های مغز و بدنم از بحث خسته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که یک…

اولین‌هایی که در این روزها تجربه می‌کنیم

در این مدت و با ورود این ویروس داریم کم و بیش اولین‌هایی را نیز تجربه می‌کنیم؛ اولین‌هایی که زیاد در یادمان می‌ماند. البته خیلی‌هایشان اولینِ اولین نیستند و قبلا تجربه شکل رقیق‌ترش را داشته‌ایم اما اکنون بسیار محسوس هستند. در سن و سال منِ دهه هفتادی این اولین بیماری…